2010. december 7., kedd

Nefelejcs rajzkiállítás Benkő József emlékére Budapesten

Nyáron Középajtára látogatott Szente Attiláné rajztanár, a Budapesti Cimbalom utcai Megmaradás templom presbitere. Már akkor jelezte, hogy Nefelejcs címmel rajzversenyt hirdettek az iskolában, mellyel Benkő József emléke előtt tisztelegnek. Nemrég kaptam a hírt, hogy a rajzverseny sikeresen lezajlott, a kiállítás megtekinthető a Budapesti, Cimbalom utcai Megmaradás templom gyülekezeti termében.
A képre kattintva megtekinthető az esemény beszámolója:2010. október 15., péntek

Erdővidék térségi televíziója a világhálón

Az ERD tv műsorai most már interneten is megtekinthetők a www.erdtv.com honlapon. Bár nincs lehetőség, hogy átvegyem a videókat, az érdekesebb műsorokat belinkelem a sajtófigyelő rovatba.

Az eddigi Középajtával kapcsolatos műsorok:

Majosháza és Középajta a Duna tv-ben

Október 15-én a Carlo és vendégei című műsorban Kis Gábor, Majosháza polgármestere volt a meghívott. Testvértelepülésünk története, és jelenlegi helyzete mellett, Középajtát is megemlíti, ezzel kapcsolatban a 22-ik perctől beszél!
Ajánljuk mindenkinek!

2010. július 11., vasárnap

Kiállítással ért véget a Középajtai Nemzetközi Alkotótábor


Színvonalas kiállítással ért véget vasárnap a Háromszék Művészeti Éve keretében megrendezett Középajtai Alkotótábor. A három országból érkező festőművészek tíznapos munkájának tárlatára csaknem kétszáz érdeklődő látogatott el. Az eladott képek összegét a művészek a helyi református egyház tulajdonába nemrég visszakerült ima- és közösségi ház felújítására adományozták.
Szlovákiából, Magyarországról és Romániából kilenc festőművész
volt a Középajtán első ízben megrendezett alkotótábor résztvevője, kiknek munkáiból vasárnap rendeztek kiállítást a helyi közösségi házban. A tárlatot Berszán István helybéli református lelkész nyitotta meg, ki egyben az alkotótábor szervezője is volt Sebestyén Erzsébet, középajtai származású festőművész segítségével. A nagyjából kétszáz látogató az alkotótábor ideje alatt elkészült 57 képet tekinthette meg, a kiállításon lehetőség nyílt a művek megvásárlására is. „Tekintettel arra, hogy ez az első ilyen rendezvény Középajtán, kissé pesszimistán álltunk hozzá az érdeklődők tekintetében, kellemes meglepetés volt azonban, hogy sok Középajtáról elszármazott vállalkozó vásárolt képet” – mondta el a lelkipász
tor, hozzátéve, hogy az üzletemberek mellett a helyi önkormányzat, és Majosháza, Középajta Pest megyei testvérfalujának polgármestere is felkarolta a rendezvényt egy-egy műalkotás megvásárlásával.
A tárlatot méltató művészettörténész, Sántha Imre Géza, a Székely Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenő képtárának igazgatója elmondta, örömmel tölti el, hogy a városokban megrendezett kiállítások mellé vidéki galéria is nyílik. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke beszédében hangsúlyozta, a Háromszék Művészeti Éve rendezvénysorozatba ékelődött alkotótábor nemcsak egy rendezvény, hanem egy nemes kezdeményezés kibontakozása, melynek célja a közösségi ház felújításának segítése.
Szappanos István, Kecskemétről érkezett festőművész kollégái
nevében is köszönetet mondott a falu lakóinak azért, hogy vendégszeretetükkel elősegítették a jó alkotások megszületését. Elmondta, a művészek számára fontos volt Középajta világának megjelenítése. „Otthonommal rokonszínű ez az erdélyi világ, de az atmoszféra teljesen más, s bár topográfiailag ugyanazokat a stílusokat hordozzák, az itteni szellemiségét és levegőjét ábrázolni nem tíz nap kérdése” – vallotta a festőművész, utalva arra, hogy az igazi alkotások születését az erre a vidékre való folyamatos visszatérés jelentené.
A kiállítás anyagi vonzatával kapcsolatban a szervezők elmondták, 11 kép talált gazdára, mely tekintve a jelentős összeget érő alkotásokat, nem kis eredmény. „A nagyrészt középajtai tájat ábrázoló festmények felárazását teljes egészében az alkotókra bíztuk, méretüktől függően a képek ára 300 és 800 lej között mozognak, a sok munkát igénylő alkotások azonban a 2100 lejt is elérték” – összegezte Berszán István. Az el nem adott képeket a művészek a középajtai református egyháznak adományozták, az intézmény további kiállításokat tervez a megye több városában, illetve egy állandó galériát a helyi imateremben.

Középajtai Alkotótábor

2010. március 20., szombat

Hárit küldöttgyűlés

A tervezett program szerint pénteken délután már ott kellett volna legyünk, de különböző okok miatt csak szombaton reggelre érkeztünk meg az EURÓPAI TANULMÁNYI KÖZPONTBA. Ezzel nem csak mi voltunk így.
A bejelentkezés után elfoglaltuk a szobánkat, aztán irány az előadóterem, ahol 10 órától kezdődött az első előadás. Markó Attila, a Kisebbségügyi Hivatal elnöke és Széll Lőrincz, az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság elnöke tartottak előadást az ifjúsági szervezetek finanszírozási lehetőségeiről. A szünet után következett Sógor Csaba EP képviselő előadása: Gyakornoki program az európai parlamentben címmel.
A finom ebéd után, volt egy nagyobb szünet, amely alatt beszélgettünk régi barátokkal és szereztünk új ismerősöket (a társadalmi tőkénket gyarapítottuk, ahogy Laura szokta mondani szociológiai terminusokkal).
A nap további részét este 8-ig maga a küldöttgyűlés töltötte ki: éves tevékenységi beszámolók, új tagszervezetek bemutatkozása, alapszabályzat módosítás, tisztújítás. A Közifi beszámolót Incze Laura tartotta meg, PowerPointos prezentáció/ képes vetítés segítségével.
A várva várt vacsorát Fókuszcsoportos interjú követte, Incze Laura és Szőcs Endre irányításával. A résztvevő szervezetek küldöttei közül egy emberke mondhatta el, hogyan látja a szervezete szerepét a közösségében.
A 8 óra munkát túlórázva, jöhetett a szórakozás. Zsók Levente, a VI. erdélyi humorfesztivál nyertese becsületesen próbára tette a nevetőizmainkat, majd hajnalig tartó „Harit-Disco” karaokeval.
Vasárnap reggel nehezen ébredeztünk, de muszáj volt. 10 óra után Kelemen Éva Orsolya, a Román Nemzeti Iroda képzője interaktív előadása kezdte a napot. Bemutatta a Fiatalok Lendületben (Youth in Action) programot, amelyet követően csapatverseny révén derült ki mennyire figyeltünk. Végezetül a kiértékelő lap kitöltése volt még hátra, aztán csomagolás és búcsúzkodás.
Jó érzés volt számunkra egy olyan közösségben lenni, amelynek tagjai az önkéntességet, a közösségi szerepvállalást, a közjóra törekvést alapértékeiknek tekintik.
Incze Laura és Szabó J. Hunor beszámolója
Árkos, 2010.03.05-07

2010. március 15., hétfő

Március 15 Középajtán - Incze Irén beszámolója

Az idei március 15-e a tél jegyében köszöntött be. Pillanatok alatt sűrű fehér hó borította a már-már ébredező földet, mezőt. A hóesés nem akadályozhatta meg, hogy a lelkekben újra kipattanjon a szabadság eszméjének szikrája.
A hagyományokhoz híven a helyi Középajtai Benkő József Iskola nevelőközössége, tanulói a Református Egyházzal közösen szervezte a megemlékezés ünnepét.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc máig ható üzenetét az
Istentisztelet keretében Berszán István református lelkész tolmácsolta. A helyi óvodások vers és ének összeállításával folytatódott az ünnepség.
A templomtér előtt a helyi fúvószenekar kíséretében koszorúzásra került sor. Az iskola, a Református Egyház, Ajta-község Polgármesteri Hivatala, az RMDSZ helyi szervezete helyezte el a kegyelet koszorúit az 1848-as szabadságharc elesettjeinek emlékművénél. A helyi dalárda forradalmi dalokat énekelt.
Az idei év színfoltja a Szentendrei Református Gimnázium XI. osztályának látogatása volt. A tanulók a Kiss Székely Zoltán biológus tanár, osztályfőnök által betanított Kelj föl bennünk, és járj, Petőfi Sándor! című verses-zenés műsorukkal tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt.
Az osztály egyik kiváló tanulója bemutatta Benkő József, falunk polihisztoráról készült tudományos dolgozatát. Az is kuriózumnak számított, hogy a szentendrei gimnázium biológia laboratóriuma a középajtai tudós Benkő József nevet vette fel. A diákok itt Középajtán koszorút helyeztek el Benkő József szobránál.
A vendégeket Incze Irén magyartanár köszöntötte és rövid ismertetőt tartott a dolgozatban nem szereplő nyelvészeti munkásságáról, gazdag levelezéséről, a pozsonyi Magyar Hírmondóban kifejtett tevékenységéről, a benkői hagyaték helyi ápolásáról, az utóbbi 20 évben kiadott műveiről, azok magyarra fordításáról. A vendégek érdeklődéssel hallgatták az új információkat.
A szentendrei diákokkal és kísérő pedagógusokkal való találkozás szívélyes, bensőséges hangulatban zajlott le, a szeretetvendégség alatt és után folytatott eszmecsere, beszélgetések közel hoztak egymáshoz a rokonlelkeket.
Felcsillant egy estleges testvérkapcsolat felvételének lehetősége is nagy örömünkre, mert a középajtai iskolások, nevelők régi vágya anyaországi közösségekkel való kapcsolattartás, közös nevelési programok szervezése, egyszóval nyitás a világ fele, ez sajnos idáig meg nem sikerült....

Tisztelet a hősöknek! Viszontlátásra szentendreiek!

Incze Irén, magyartanár

Március 15, 2010 - megemlékezés